info help contact websites
gevonden: 4020 boeken op 161 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

Museum Voor Religieuze Kunst Uden
Uden, Stichting Museum Voor Religieuze Kunst. 1e Druk. Pictorial Cover, 21 Bij 17cm. Ill.: Foto's / Plattegronden. Brochure, Een Brochure met veel informatie: geschiedenis van de Udense abdij (13 blz.) en info van het museum. Gewicht:100 gram. As New. . 0..
-- Antiquariaat "de vrije heerlijkheid" -- Boeknummer: 10316
€  5.00
Trefwoorden: Uden Museum Kerkelijke-Kunst Religieuze-Kunst Abdij Foto's / Plattegronden
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
-
Nauwkeurige beschryvingen van het klooster, of priesters, monnike en nonnetjes leven en al de ordens der Roomsche geestelyke en waereldlyke. Amsterdam, Groenewoud, 1794.
Origineel klarton, 16+12+4+4+4+4+4 pag. Geillustreerd met twee uitvouwbare platen met 18 gravures van de kleding van geestelijke orden.
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 42959
€  225.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
's'-Grav., 1935-48. 2 vols. XVI,190,XII,190 pp. Plts. Cloth. Small library-mark.I: Benedictijnen. II: CisterciŽners.+
€  90.00
Trefwoorden: Numismatics Seal Munten Zegels
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Het Nieuwsblad van het Noorden. 2 augustus 1941. Jaargang 54. Met o.a.: Ter Apel: het puntje achter de Z. Van plaats desGebets tot Ontspanningsoord. Klooster Ter Apel. - De grafische technieken. Ontstaan en methode: De houtsnede, kopergravure en ets, de steendruk.
Groningen, Nieuwsblad van het Noorden., 1941. Pagina 13 en 14., Het Nieuwsblad van het Noorden. 2 augustus 1941. Jaargang 54. Met o.a.: Ter Apel: het puntje achter de Z. Van plaats desGebets tot Ontspanningsoord. Klooster Ter Apel. - De grafische technieken. Ontstaan en methode: De houtsnede, kopergravure en ets, de steendruk. -
-- Antiquariaat De Woudduif -- Boeknummer: 77965
€  4.00
Trefwoorden: . 2 1941. 54. o.a.: : . . . - . : .
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan.
Uitgegegeven in samenwerking met Numaga, 1975 1 volumes. modern stiff wrappers, goed exemplaar. 76 pp. zwart/wit foto's. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van Hoorn -- Boeknummer: 10666
€  7.50
Trefwoorden: Nijmegen, geschiedenis, klooster, hospitaal
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
Nijmegen, Numaga, 1975 1 volumes. modern stiff wrappers, goed exemplaar. 75 pp. zwart/wit foto's. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van Hoorn -- Boeknummer: 10425
€  7.50
Trefwoorden: Nijmegen, geschiedenis, klooster, hospitaal
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974.
Nijmegen, Numaga, 1974 1 volumes. modern wrappers, goed exemplaar. 76 pp. zwart/wit foto's. Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van Hoorn -- Boeknummer: 10426
€  8.00
Trefwoorden: geschiedenis, Nijmegen, Klooster, hospitaal
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
De Norbertijnenabdij van Tongerlo; Beelden uit verleden en heden.
zonder plaats, Abdij van Tongerlo / Stichting Monumenten- en Landschapszorg, zonder jaartal, height in cm: 30 cm, brochure, geniet. 32 pp pp. vrijwel in nieuwstaat, afbeeldingen in kleur.
-- De Refter (v.h. de schaduw) -- Boeknummer: 6-836
€  5.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A
De Norbertijner abdij van Averbode
Averbode, 1920, 384 .pp, soft cover, 17 x 25 cm. geÔllustreerd. Goed/Good/Bien/Gut. Nederlands/Dutch/Nťerlandais/Niederlšndisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 15768&359E
€  55.00
Trefwoorden: Streekgeschiedenis
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Norbertinessen En Norbertijnen
Altiora Averbode. 1981, 1e Druk. Pictorial Cover, 27 cm x 21 Cm. Ill.: Foto's Tekeningen. Volgelingen van Norbertus. Ontstaan van de kloosters en hun levensvisie. 95 blz. Gewicht: 350 gram. As New. . 0..
-- Antiquariaat "de vrije heerlijkheid" -- Boeknummer: 11003
€  9.00
Trefwoorden: Kloosters Norbertus Foto's Tekeningen
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Onderzoeken ten gebruike voor Religieuzen bij de Maandelijksche afzondering en de Jaarlijksche retraite.
Tilburg, Jongens-Weeshuis, 1896. 3e.,Condition: Goed,Ing. 59p. Niet noemenswaardige boekwormschade op twee pagina's
-- Antiquariaat Hagendoorn -- Boeknummer: 000700
€  11.25
Trefwoorden: kloosters;
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326.Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte)
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1984 1 volumes. modern , losbladige donkerrode linnen band. Fraai exemplaar. some ills. . Gewicht/weight: 0 gr.
-- Antiquariaat van Hoorn -- Boeknummer: 10646
€  15.00
Trefwoorden: Roermond, Gelre, Zutphen, Nijmegen
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Ordo hebdomadae sanctae iuxta ritum monasticum. Editio cum cantu gregoriano. Cura et studio. Monachorum solesmensium. (Afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
Parisiis, Tornaci, Romae, Neo-Eboraci, Desclťe et Socii., 1957. 21 x 14 cm; 502 blz.; hardcover - goed
-- Antiquariaat De Woudduif -- Boeknummer: 53177
€  16.00
Trefwoorden: . . . . (. - .)
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
St-Pierre-de-Chartreuse, Grande Chartreuse, 1958. L'ordre des Chartreux Histoire. Tekst in het frans. 3e druk. De geschiedenis van deze orde die zijn oorsprong vlak bij Grenoble aan de voet van de Alpen heeft. 18,5x14 cm. Pictorial cover. Ill.: illustraties in zwart-wit. 87 blz. Gewicht: 90 gram. Very good. 1..
-- Antiquariaat "de vrije heerlijkheid" -- Boeknummer: 24377
€  10.00
Trefwoorden: Chartreux klooster geschiedenis katholicisme religie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Ter Apel, J. Eerelman, [1928]. Cahiersteek, 26 cm, [16 pp]. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good.
-- Bij tij en ontij . . . . -- Boeknummer: 76423
€  7.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Ter Apel : J Eerelman. 11 pp. b/w ill.. Wrapper. Language: Dutch.
-- Antiquariaat Hieronymus Bosch -- Boeknummer: 2012013210
€  4.00
Trefwoorden: Netherlands
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[HEUSSEN, H.F. VAN]
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage; of beschrijving van kerken, kloosters, godshuizen [...]. Met 7 uitsl.pl. o.a. door R. Blokhuysen.
Leiden, Chr.Vermey, 1720. [viii], cxxviii, 506, [14] pp. Kalfsleer met vergulde rug en rugtitel. (band iets gebruikt, iets lossig in band; bibl.st. op schutbladen en titel, sommige pagina's ietwat gebruind). Goed exemplaar.
-- Antiquariaat Brinkman -- Boeknummer: 127067
€  180.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
R, H. VAN.
Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of?er gebloeit hebben.
Christiaan Vermey, Leiden, 1724. XXVII, 616, VX p. hleer. 12,5x20,5 cm. Opnieuw ingebonden.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 231011-205
€  150.00
Trefwoorden: Groningen, Drenthe
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
H(EUSSEN), H. V(AN)
Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met aantekenignen opgehelderd door H.V.H.
Leiden, Christiaan Vermey, 1719. Contemporary darkred half-leather on five raised bands, (28)+708+22p. Ca. 19,5 x 12 cm.With 4 (of 5) folding engravings: pages 11 (S. Pieters Kerk), 76 (S. Pankras Kerk = Hooglandse Kerk), 517 (Abbatia Reynsburgana), 629 (Abbatia Leeuwenhorstana); missing Caenobium S. Mariae Lacus (MariŽnpoel Oegstgeest; p. 410). A little waterstained in places; otherwise a good copy.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 8773
€  150.00
Trefwoorden: Achttiende eeuw Geschiedenis Leiden Oude boeken Rijnland Topografie Zuid-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
(HEUSSEN, H.F. VAN / RIJN, H.VAN),
Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het Land van Drent. Of Beschijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht: benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde Mannen, die daar gebooren zijn, of er gebloeit hebben.
Bij Chr. Vermey Te Leiden, 1724., (28), 616, (58) pp., perkament, de prent ontbreekt. 8vo. . .
-- Antiquariaat Alfa Haganum -- Boeknummer: 193-273
€  150.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
A.A. (JAN VAN DE VELDE)
Oudheden, en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch. Of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van tydt tot tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas, enz. Door een Liefhebber der Outheit.
Leiden, Pieter de Does, Fr. Zoon, Johannes Delbeek en Willem Boot, 1749. Later "poor" paper wrapper, (XIV), 675+(15)pp. Ca. 22 x 13,5 cm.With two folding plans,of 's-Hertogenbosch, three folding engravings (The "Stadhuis" of 's-Hertogenbosch, Church of "Sint Jan den Evangelist" and the Abbey of Tongerlo), a large folding table with coats of arms and many coats of arms in the text. Stamp on the first free endpaper and on the verso of the title; handwritten "ex-bibliotheca" on the title; otherwise inside a very good copy.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 28256
€  150.00
Trefwoorden: 's-Hertogenbosch Achttiende eeuw Brabant C.1 Cartografie Den Bosch Noord-Brabant Oude boeken
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[HEUSSEN, H.F.VAN.]
Oudheden en gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden: bechryving van kerken, kloosters en godshuizen [...]. Met 5 uitsl.platen.
Leiden, Chr.Verwey, 1719. [lvi], 708, [19] pp. Kalfsleren band, ruggen rijk verguld, met ribben en rugtitels. (band iets gebruikt, bibl.st. op schutbladen en titel, enkele pagina's iets bruin, hier en daar een enkel vlekje) - de platen: St.Pieterskerk en Hooglandse (St.Pancras) kerk te Leiden, MariŽnpoel bij Oegstgeest, Rijnsburg, Leeuwenhorst.
-- Antiquariaat Brinkman -- Boeknummer: 127065
€  280.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
H(EUSSEN), H. V(AN)
Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met Aantekeningen opgehelderd door H.V.H.
Leiden, Christiaan Vermey, 1719. Full vellum, (56); 708; 22p. Ca. 19 x 12 cm.With 5 folding plates: pages 11, 76, 410, 517 and 629. Fine copy!
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 6360
€  325.00
Trefwoorden: Achttiende eeuw Geschiedenis Leiden Oude boeken Rai/web/cat Topografie Zuid-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Over het wezen van de kloosterstaat. Eerste Congres van de S.B.C.N. gehouden te Nijmegen 27, 28 en 29 mei 1959. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
Tilburg, Uitg. Zwijsen, 1959. 20, 5 x 13, 5 cm; 94 blz. - goed
-- Antiquariaat De Woudduif -- Boeknummer: 56684
€  4.00
Trefwoorden: . s.b.c.n. 27 28 29 1959. ( )
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A
Paul Van Gysegem, Caermersklooster
Provincie Oost-Vlaanderen, 2005, 110 .pp, soft cover, 32 x 24 cm. 0. Goed/Good/Bien/Gut. Nederlands/Dutch/Nťerlandais/Niederlšndisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 277949&71F
€  18.00
Trefwoorden: Hedendaagse kunst
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.