info help contact websites
gevonden: 4793 boeken op 192 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

Ordo hebdomadae sanctae iuxta ritum monasticum. Editio cum cantu gregoriano. Cura et studio. Monachorum solesmensium. (Afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
Parisiis, Tornaci, Romae, Neo-Eboraci, Desclée et Socii., 1957. 21 x 14 cm; 502 blz.; hardcover - goed
-- Antiquariaat De Woudduif -- Boeknummer: 53177
€  16.00
Trefwoorden: . . . . (. - .)
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
St-Pierre-de-Chartreuse, Grande Chartreuse, 1958. L'ordre des Chartreux Histoire. Tekst in het frans. 3e druk. De geschiedenis van deze orde die zijn oorsprong vlak bij Grenoble aan de voet van de Alpen heeft. 18,5x14 cm. Pictorial cover. Ill.: illustraties in zwart-wit. 87 blz. Gewicht: 90 gram. Very good. 1..
-- Antiquariaat "de vrije heerlijkheid" -- Boeknummer: 24377
€  10.00
Trefwoorden: Chartreux klooster geschiedenis katholicisme religie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Ter Apel : J Eerelman. 11 pp. b/w ill.. Wrapper. Language: Dutch.
-- Antiquariaat Hieronymus Bosch -- Boeknummer: 2012013210
€  4.00
Trefwoorden: Netherlands
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Ter Apel, J. Eerelman, [1928]. Cahiersteek, 26 cm, [16 pp]. Ills.: zwart/wit illustraties. Cond.: goed / good.
-- Bij tij en ontij . . . . -- Boeknummer: 76423
€  7.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
A.A. (JAN VAN DE VELDE)
Oudheden, en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch. Of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van tydt tot tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas, enz. Door een Liefhebber der Outheit.
Leiden, Pieter de Does, Fr. Zoon, Johannes Delbeek en Willem Boot, 1749. Later "poor" paper wrapper, (XIV), 675+(15)pp. Ca. 22 x 13,5 cm.With two folding plans,of 's-Hertogenbosch, three folding engravings (The "Stadhuis" of 's-Hertogenbosch, Church of "Sint Jan den Evangelist" and the Abbey of Tongerlo), a large folding table with coats of arms and many coats of arms in the text. Stamp on the first free endpaper and on the verso of the title; handwritten "ex-bibliotheca" on the title; otherwise inside a very good copy.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 28256
€  150.00
Trefwoorden: 's-Hertogenbosch Achttiende eeuw Brabant C.1 Cartografie Den Bosch Noord-Brabant Oude boeken
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
H(EUSSEN), H. V(AN)
Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met Aantekeningen opgehelderd door H.V.H.
Leiden, Christiaan Vermey, 1719. Full vellum, (56); 708; 22p. Ca. 19 x 12 cm.With 5 folding plates: pages 11, 76, 410, 517 and 629. Fine copy!
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 6360
€  325.00
Trefwoorden: Achttiende eeuw Geschiedenis Leiden Oude boeken Rai/web/cat Topografie Zuid-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
R, H. VAN.
Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of?er gebloeit hebben.
Christiaan Vermey, Leiden, 1724. XXVII, 616, VX p. hleer. 12,5x20,5 cm. Opnieuw ingebonden.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 231011-205
€  150.00
Trefwoorden: Groningen, Drenthe
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
H(EUSSEN), H. V(AN)
Oudheden en Gestichten van Rhynland, En wel voornamentlijk van de Stad Leiden: of Beschrijving van de Kerken, Kloosters... etc. Uyt het Latijn vertaald En met aantekenignen opgehelderd door H.V.H.
Leiden, Christiaan Vermey, 1719. Contemporary darkred half-leather on five raised bands, (28)+708+22p. Ca. 19,5 x 12 cm.With 4 (of 5) folding engravings: pages 11 (S. Pieters Kerk), 76 (S. Pankras Kerk = Hooglandse Kerk), 517 (Abbatia Reynsburgana), 629 (Abbatia Leeuwenhorstana); missing Caenobium S. Mariae Lacus (Mariënpoel Oegstgeest; p. 410). A little waterstained in places; otherwise a good copy.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 8773
€  150.00
Trefwoorden: Achttiende eeuw Geschiedenis Leiden Oude boeken Rijnland Topografie Zuid-Holland
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[HEUSSEN, H.F. VAN]
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage; of beschrijving van kerken, kloosters, godshuizen [...]. Met 7 uitsl.pl. o.a. door R. Blokhuysen.
Leiden, Chr.Vermey, 1720. [viii], cxxviii, 506, [14] pp. Kalfsleer met vergulde rug en rugtitel. (band iets gebruikt, iets lossig in band; bibl.st. op schutbladen en titel, sommige pagina's ietwat gebruind). Goed exemplaar.
-- Antiquariaat Brinkman -- Boeknummer: 127067
€  180.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[HEUSSEN, H.F.VAN.]
Oudheden en gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden: bechryving van kerken, kloosters en godshuizen [...]. Met 5 uitsl.platen.
Leiden, Chr.Verwey, 1719. [lvi], 708, [19] pp. Kalfsleren band, ruggen rijk verguld, met ribben en rugtitels. (band iets gebruikt, bibl.st. op schutbladen en titel, enkele pagina's iets bruin, hier en daar een enkel vlekje) - de platen: St.Pieterskerk en Hooglandse (St.Pancras) kerk te Leiden, Mariënpoel bij Oegstgeest, Rijnsburg, Leeuwenhorst.
-- Antiquariaat Brinkman -- Boeknummer: 127065
€  280.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Over het wezen van de kloosterstaat. Eerste Congres van de S.B.C.N. gehouden te Nijmegen 27, 28 en 29 mei 1959. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
Tilburg, Uitg. Zwijsen, 1959. 20, 5 x 13, 5 cm; 94 blz. - goed
-- Antiquariaat De Woudduif -- Boeknummer: 56684
€  4.00
Trefwoorden: . s.b.c.n. 27 28 29 1959. ( )
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A
Paul Van Gysegem, Caermersklooster
Provincie Oost-Vlaanderen, 2005, 110 .pp, soft cover, 32 x 24 cm. 0. Goed/Good/Bien/Gut. Nederlands/Dutch/Néerlandais/Niederländisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 277949&71F
€  18.00
Trefwoorden: Hedendaagse kunst
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
CATALOGUS 1983.
De H.Paulus slaat Elymas met blindheid. De H.Petrus straft Ananias. Wandtapijten uit de voormalige Gentse St.-Pietersabdij. Geschiedenis, onderzoek en conservering.
Gent, Bijlokemuseum. 47 pp. Ills. Soft cover.
€  15.00
Trefwoorden: Carpets Tapestry Tapijten Wandtapijten
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
M1690
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 11571
€  25.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A.
POPERINGHE. HET KLOOSTER DER ZUSTERS PENITENTEN 1413 - 1913.
Brugge, van de Vyvere - Petijt, 1914 Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, frontispice in z/w, 24x15.5 cm., 74 pp. + 1, 1 buitentekst illlustratie in z/w.
-- Erik Tonen Books -- Boeknummer: 8896
€  12.00
Trefwoorden: rélige theology geschiedenis histoire history belgicana heemkunde beglie belgië belgique belgium
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
Brugge, Engels Klooster. 1999. Paperback met flappen, 15x21cm. ills. in kleur en zw/w, 104pp. in prima staat.
-- Boekhandel Luc Vanhaverbeke -- Boeknummer: 023764
€  7.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
De priester Guido Gezelle en het Engels Klooster
Brugge, Engels Klooster. 1999. Paperback met flappen, 15x21cm. ills. in kleur, 104pp. in prima staat.
-- Boekhandel Luc Vanhaverbeke -- Boeknummer: 026829
€  7.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[CUYPERS D'ALSINGEN, JOSEPH F.G. & R.N.VAN DEN EYNDE].
Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert in haer Kercken, Kloosters, Kapellen, Gods-huysen, Gilden, publieke Plaetsen [...] als oock Alle Op-schriften, Graf-schriften, Jaer-schriften, Wapens, Quartieren [...].
Tot Brussel, By J.B.Jorez, 1770. 2 vols. [XVI],446, 502 pp. Mottled calf, back gilt. 4to. - THIS BOOK IS NOT STORED IN OUR SHOP IN THE OUDE HOOGSTRAAT - - PLEASE MAKE A RESERVATION IF YOU WANT TO SEE THE BOOK - -
€  400.00
Trefwoorden: History Belgium Topography Geschiedenis België Topografie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Regel van den Heiligen Vader Benedictus, Vertaling met inleiding en aantekeningen door de monniken van de Sint Paulusabdij van Oosterhout.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1955, height in cm: 17 cm, Paperback. 110 pp pp.,
-- De Refter (v.h. de schaduw) -- Boeknummer: 1-1247
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A
Bruxelles, 1943, 125 .pp, soft cover, 25 x 30 cm. Band wat verkleurd/Discolouration, Geïllustreerd/Illustrated/Illustré/Illustriert, Roestvlekjes/Foxing/Taches de rouille/Rostfleckig, Gevouwen rug/Folded back. Goed/Good/Bien/Gut. Frans/French/Français/Französisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 194645&320G
€  28.00
Trefwoorden: Abdijen, Begijnhoven en Kloosters
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
Revitalisatie van het kloosterdorp. Het nieuwe wonder van Aduard.
[Aduard], Gemeente, [2009]. Paperback, 21 cm, 131 pp. Ills.: z/w en kleurenillustraties. Cond.: goed / good.
-- Bij tij en ontij . . . . -- Boeknummer: 77716
€  7.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N/A
Rijksmuseum het catharijneconvent, tekst en uitleg
Hilversum, 1982, 132 .pp, paperback, 20 x 24 cm. geïllustreerd, 2e druk/edition. Goed/Good/Bien/Gut. Nederlands/Dutch/Néerlandais/Niederländisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 96164&66E
€  14.00
Trefwoorden: Abdijen, Begijnhoven en Kloosters
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
"RIJNSBURG, ABDIJ; DELFT; ACKERSDIJK--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 20-6-1646. Manuscript, folio, 2 pag."
Betreft regeling tussen de Abdij Rijnsburg en de stad Delft over Ackersdijk, Vrijenban, Hof van Delft, Schieveen. M10340
-- Antiquariaat Goltzius -- Boeknummer: 45440
€  95.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
RIJNSBURG Charter op perkament, ca 1640, gebruikt als omslag voor een boek of register en daardoor beschadigd. Uitgevaardigd door baljuw (Philip Godijn?) en schepenen van Rijnsburg, waarbij superintendenten van de v.m. abdij van Rijnsburg enkele landerijen te Rijsburg, opgemeten door Steven van Brouckhuysen, in erfpacht uitgeven aan Johannes Abelsz, zonder zegels.
M5757
-- Antiquariaat Arine van der Steur -- Boeknummer: 13631
€  79.50
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N / A
Rozenberg, een klooster maakt school
Mol, Scholen Rozenberg, 2005, 362 .pp, Linnen band/Cloth binding, 25 x 29 cm. met stofomslag. Goed/Good/Bien/Gut. Nederlands/Dutch/Néerlandais/Niederländisch. (Magazijn Westerlo)
-- Profijtelijk Boeksken -- Boeknummer: 339105&15g
€  24.00
Trefwoorden: Mol
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.