info help contact websites
gevonden: 5000 boeken op 200 pagina's Dit is pagina 1
- Volgende pag.

N.N.
Acta et Decreta synodi provincialis Ultrajectensis. Inchoatae die vigesima quarta mensis Septembris, anni millesimi octingentesimi sexagesimi quinti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domimi nosti PII divina Providentia Papae noni anno vigesimo, etc.
Gestel St.Michaëlis, 1866. Hardcover, (54)536 pagina's leather (very good).
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 4035526
€  38.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Almanak tot nut van 't algemeen, voor de provincie Gelderland, voor het schrikkeljaar 1852
Zutphen, W.J. Thieme, 1852. Paperback.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 83390
€  25.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Catalogus der boekerij van de provinciale griffie van Noord-Brabant
z.n. z.j.. 538 p. Half linnen.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 96321
€  20.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Cohieren der stemmen in de Provintie van Frieslandt, van de jaaren 1640 en 1728 (Oostergo, Westergo, Zeven Wolden). In gevolge de Resolutie der Edele Mogende Heeren Staten deser provintie, enz. By de Respective Grietsluiden verbetert en vernieuwt, enz. , volgens Resolutie geapprobeert.
Leeuwarden by Tobias van Dessel, 1730. Hardcover, 476+522+492 pagina's gebonden in leer (slijtage aan hoeken en rug, ruggen op enkele plaatsen wat ingescheurd, toch over het geheel een goed exemplaar).
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 4300852
€  400.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Amsterdam, Jean Malherbe, 1701. (8) 109 (3) p. Contemporary Leather with 6 raised bands, Folio (The sides of the spine are skillfully restored, page 37/38 has a tear in it which is reinforced, some pages are browned. Description of the progress, conquests, and government of Holland, including the Companies of the East and West Indies. Illustrated with 6 folding plates and 37 engraved pages, depicting almost 167 portraits and historical events, mostly designed in the shape of coins.) Landwehr, J. (1991). VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800, 1486. / Sloos, L. (2009). Warfare and the Age of Printing. Catalogue of Early Printed Books from before 1801 in Dutch Military Collections Vol. II, p. 211, no. 12153.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 9961
€  750.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Kerkelijk handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Natonale en provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de post-acta of nahandelingen van het nationale sunode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619. Zeer dienstig en noodig voor predikanten en kerkenraden.Met eene voorrede
Kampen, G.Ph. Zalsman, 1861. 314 p. Origineel linnen. Met goudbestempelde rug wat los..
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 84730
€  25.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Kerkelijk Handboekje, zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der nationale. en Provinciale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. Alsmede de Post-Acta of Nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht 1618 en 1619. enz. Bericht vooraf door A.C.van Raalte, A.Brummelkamp en S.van Velzen.
Kampen, Zalsman, 1897. Hardcover, 340 pagina's.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 4137845
€  18.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
s-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij. 1935. 292-466 p. Paperback, uncut.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 56290
€  17.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
s-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij. 1938. 468-590 p. Paperback, uncut.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 56291
€  17.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
s-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij. 1930. 290 p. Paperback, uncut.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 56289
€  17.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naam-Register der Predikanten, Zo van de Nederduitsche als Walsche Kerken, Met derzelver Stand-Plaatzen, Gelegen in de VII. Vereenigde Provincien van Nederland, En 't Ressort der Generaliteit, enz. Mitsgaders een Naam-register der Professoren, van de vyf vermaarde Hooge Schoolen, Onder het zelve Gebied. Verandert tot den eersten January 1726.
Amsterdam, Andries van Damme, en te Leiden, Hendrik van Damme, 1726. 144 p. Origineel Perkament met overslag, 12° (onderkant rug mist een stukje perkament, enkele katernen los).
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 7977
€  225.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1786. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1786. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Coptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens, 1786. 7 werken in 1 band, 48, 107, 192, 92, 156, 22, 48 p. Origineel Perkament met overslag, 12°.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 7940
€  550.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Resort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1789. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeering derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1789. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen va de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Naam-Boekje van de Wel Ed. Heeren der Hooge Indiasche Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia. Mitsgaders de Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buiten Comptoiren van Nederl. India, zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in 1785. Als meede alle de Gouverneurs Generaal, zedert het Jaar 1610. Nevens de hooge en mindere Collegien en Bediendens op de Buiten Comptoiren van Nederlands India. WAARBIJ: Naam-Lyst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe en Gequalificeerde Persoonen, enz. Op 't Eyland Curacao. Nevens de Respective Edele Agtbaare Gouverneurs Raaden, Commissaris, Fiscaal, Secretaris, Officieren, en andere Heeren die in 't Land en op de Forten haare Bedieningen hebben. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens, 1789. 7 werken in 1 band, 48, 192, 108, 92, 168, 22, 48 p. Origineel Perkament, 12°.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 7978
€  550.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1781. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Haar Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeynen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1781. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens, 1781. 5 werken in 1 band, 48, 107 (1), 192, 92, 48 p. Opnieuw gebonden half Leer, 12°.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 9019
€  350.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, En de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1785. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, En Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beyde Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekening der Domeynen, met der zelver Suppoosten. Voor den Jare 1785. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland. Uitmaakende de Staaten van Zeeland, Benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Amsterdam, Petrus Schouten, en Reinier Ottens, 1785. 5 werken in 1 band, 48, 107, 192, 92, 25-48 p. Origineel Perkament, 12° (opnieuw in de band gezet, mist de eerste 12 pagina's van het laatste werk).
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 8889
€  550.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
 -
N.N.
Naamregister van alle de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met derzelver Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien. Als mede de Heeren Leden der Regeering des Landschaps Drenthe, en de Steden onder het Ressort van de Generaliteit. Voor den Jaare 1792. WAARBIJ: Naamregister der Leeden, Steeden, en Regeeringe derzelve, Uyt welke de Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat, In welke te vinden zyn, die Sessie hebben in de Respective Hooge Collegien, als mede de beide Hoven van Justitie, en die van de Kamer der Rekeninge der Domeinen, met derzelver Suppoosten. Voor den Jare 1792. WAARBIJ: Naamen van de Regeeringe der zes stemmende Steden van Zeeland, Uitmaakende de Staaten van Zeeland, benevens de Collegien van Gecommitteerde Raaden, ter Admiraliteit, in de Rekenkamer, den Raad van Vlaanderen, enz. WAARBIJ: Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden in de Collegien ter Admiraliteit, als mede de E.E. Heeren Bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, In alle de Steden der Provincien van Holland, Zeeland, Vriesland, enz. Nevens de Bedienden der zelve. WAARBIJ: Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentaten in Europa. Volgens 't Alphabeth opgestelt door den Heere Johan Hubner.
Amsterdam, Reinier Ottens, en Josia Schouten, 1792. 5 werken in 1 band, 48, 108, 192, 80 (1), 48 p. Opnieuw gebonden half Leer, 12°.
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 9020
€  350.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jesus Christ. / Les Pseaumes de David Mis en Vers Francois. Revue et approuvez par le Synode Walon des Provinces Unies. Nouvelle Edition. Et avec: Cantiques pour le Culte Public, Recuellis et Imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht chez Blusse, 1806
Amsterdam, Onder de Linden, 1796. Hardcover, 250+336+140 pagina's leather, (little damage at the spine, 8x14 cm).
-- Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB) -- Boeknummer: 4300759
€  175.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
A.A.
(Amsterdam - Paris (?), Hubert Jaillot (?), ca. 1690?) Originele oude kaart; grensgekleurd in de tijd, papiermaat ca. 77 x 55,5 cm; afbeelding ca. 72 x 51 cm.Kaart iets verkleurd; wat scheurtjes in de marges; vouwen; goed exemplaar.
-- Antiquariaat Secundus -- Boeknummer: 33322
€  350.00
Trefwoorden: België Kaarten, oude Nederland Oude kaarten Vlaanderen Zeeland Zeeuws-Vlaanderen Zeven Provinciën Zeventiende eeuw
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. 4, 3, 7 p. ing. 21,5x33 cm.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 240910-84
€  25.00
Trefwoorden: Groningen, politiek
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[005] Vervolg van het eerste Copulaat, synde Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, an haar Hoog Mog. Houdende advertentie en justificatie van de surcheances der Staatse Vergaderingen, in de Provincie van Stadt en Lande, van M
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1733. 21 p. ing. 21,5x33 cm.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 240910-87
€  30.00
Trefwoorden: Groningen, politiek
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. [niet vermeld]. 4 p. gevouwen. 21,5x33 cm.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 240910-94
€  10.00
Trefwoorden: Groningen, politiek
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
[017] Derde Copulaat van Propositien, Missiven, Resolutien, Memorien, Notulen, als anders. Specterende tot de Deputatie van haar Hoog. Mog. In de Provincie van Stadt en Lande. En geduirende de Conferentien, so by de Heeren van de Stadt, in het laatste van
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1735. 74, 18 p. ing. 21x33 cm.
-- Bladzij 20 -- Boeknummer: 240910-96
€  60.00
Trefwoorden: Groningen, politiek
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
N.N.
100 Jaar S.C.J.; 100 in 1, Herdenkingsuitgave van en over de Nederlandse Provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Congregatie, 1878-1978.
Sittard, Drukkerij Missiehuis, 1978, height in cm: 30 cm, brochure, geniet. 68 pp pp. lichte gebruikssporen aan kaft, bladzijden in prima staat, met zwart-wit foto's en tekeningen.
-- De Refter (v.h. de schaduw) -- Boeknummer: 2-2986
€  10.00
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
GEDENKBOEK 1881-1981.
100 jaar trouwe dienst. Provinciale waterstaat van Noord-Holland 1881-1981.
Amst., 1981. 180 blz. Geïll. Linn.
€  20.00
Trefwoorden: Memorial-book Topography Noord-Holland Gedenkboeken Topografie
In winkelwagen

 Meer informatie 

 
GIDS BIJ DE TENTOONSTELLING 'GRAVEN NAAR BATAVEN?'.
Van 16 sept. t/m 28 okt. in Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen.
Nijmegen, (1973). 36 p. Wrs. ills. 23 cm
-- Antiquariaat Fragmenta Selecta -- Boeknummer: 102997
€  8.00
Trefwoorden: Altertumswissenschaft Antike Antiquity Batavi Low Countries Netherlands Niederlanden Provincial Roman Archaeology Provinzialrömische Archäologie Roman history classical archaeology classical art klassische Archäologie klassische Kunst römische Geschichte
In winkelwagen

 Meer informatie 

 

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.